JIN 2008/657, Rechtbank Leeuwarden 17-09-2008, , 71779/HA ZA 05-720

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid, Onbehoorlijk bestuur

Samenvatting

Essentie:

De aangesproken feitelijk bestuurder slaagt erin te bewijzen dat geen sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De vordering tot aansprakelijkstelling van de feitelijk bestuurder wordt derhalve afgewezen.

Samenvatting:

Van kennelijk onbehoorlijk bestuur kan slechts worden gesproken als geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben (HR 8 juni 2001, NJ 2001, 454). Het onbehoorlijke van de taakvervulling moet dus duidelijk, ofwel onmiskenbaar zijn, waarbij wel inkleuring kan plaatsvinden door in een bepaalde…

Verder lezen
Terug naar overzicht