JIN 2008/72, Rechtbank Leeuwarden 31-10-2007, , 74362/HA ZA 06-79

Inhoudsindicatie

Tegenstrijdig belang, Materiële invulling, Dwingend aanwijzingsbesluit

Samenvatting

Essentie:

De rechtbank oordeelt dat er in casu sprake is van een materieel tegenstrijdig belang. De bestuurder was derhalve vertegenwoordigingsonbevoegd. Nu er geen uitdrukkelijk aanwijzingsbesluit is genomen, heeft de bestuurder de vennootschap niet gebonden aan de rechtshandeling.

Samenvatting:

Bij de beoordeling van het door de curator gestelde tegenstrijdig belang hanteert de rechtbank de uitgangspunten uit het arrest van de Hoge Raad van 29 juni 2007 (NJ 2007, 420) alsmede de arresten van het Hof…

Verder lezen
Terug naar overzicht