JIN 2009/16, Kantonrechter Haarlem 29-10-2008, , 397606/AO VERZ 08-647

Inhoudsindicatie

Arbeidsongeschiktheid, Ontbinding, Dringende reden

Samenvatting

Essentie:

Door aan een wedloop deel te nemen zonder toestemming aan de werkgever te vragen, heeft de werknemer (met klachten aan de knie) de op hem rustende re-integratieverplichtingen zo-danig veronachtzaamd, dat dit ontbinding op grond van een dringende reden rechtvaardigt.

Samenvatting:

De werknemer, laatstelijk werkzaam als chauffeur/belader (vuilnisman), heeft op 23 november 2006 een operatie aan zijn rechterknie ondergaan. Tot maart 2007 is hij volledig arbeidsongeschikt geweest, waarna…

Verder lezen
Terug naar overzicht