JIN 2009/17, Kantonrechter Haarlem 12-11-2008, , 377673/CV EXPL 08-3295

Inhoudsindicatie

Seksuele intimidatie, Kennelijk onredelijk ontslag

Samenvatting

Essentie:

Werkgever heeft zorgplicht ten aanzien van bescherming tegen seksuele intimidatie niet geschonden, nu werkneemster hierover lange tijd heeft gezwegen en werkgever na het uitvallen van de werkneemster direct adequaat heeft opgetreden. De werkgever heeft ook niet zijn zorgplicht geschonden. Hij wist niet van de seksuele intimidatie. Van belang is voorts dat de werkgever een vertrouwenspersoon had, tot wie de werkneemster zich had kunnen wenden. Ook heeft de werkgever voldoende pogingen gedaan om de werkneemster te re-integreren.

Verder lezen
Terug naar overzicht