JIN 2009/181, Kantonrechter Haarlem 18-02-2009, , 363428/CV EXPL 07-10087

Inhoudsindicatie

Kennelijk onredelijk ontslag, Geen conversie nietige opzegtermijn, Geen gefixeerde schadevergoeding

Samenvatting

Essentie:

De in dit geval tussen partijen overeengekomen gelijke opzegtermijn van drie maanden is in strijd met het bepaalde in art. 7:672 lid 6 en 7 BW en derhalve nietig. Op grond van de wetsgeschiedenis kan geen sprake zijn van een conversie van de overeengekomen opzegtermijn in een wel met de wet overeenstemmende opzegtermijn, omdat de vraag niet is te beantwoorden of de opzegtermijn dan voor Celtel zes maanden moet zijn of voor werknemer anderhalve…

Verder lezen
Terug naar overzicht