JIN 2009/182, Kantonrechter Heerlen 23-02-2009, , 320984 EJ VERZ 09-124

Inhoudsindicatie

Ontbinding, Verzwijgen medische beperkingen tijdens sollicitatie, Schending goed werknemerschap, C=0

Samenvatting

Essentie:

Doordat werkneemster overleg en bespreking uit de weg is gegaan, is het verschil van inzicht over haar inzetbaarheid onbesproken en als gevolg daarvan dus ook onopgelost gebleven, hetgeen afbreuk doet aan de vertrouwensbasis die voor de functievervulling en daarmee voor een succesvolle voortzetting van het dienstverband noodzakelijk is. Dit levert schending van het goed werknemerschap op.

Samenvatting:

Werkneemster is per 15 december 2005 bij werkgeefster in dienst getreden in de functie…

Verder lezen
Terug naar overzicht