JIN 2009/184, Kantonrechter Maastricht 04-02-2009, , 296154 CV EXPL 08-2400

Inhoudsindicatie

Beëindigingsovereenkomst, Geen dwaling of bedrog, Waarschuwingsplicht werkgever versus onderzoeksplicht werknemer gevolgen voor hoogte pensioen

Samenvatting

Essentie:

Gelet op zijn opleidingsniveau en de hoedanigheden waarin hij heeft gefunctioneerd, mocht van werknemer worden verwacht dat hij de gevolgen van het aangaan van een beëindigingsovereenkomst kon overzien, mede in acht genomen het feit dat hij zich in de procedure van totstandkoming van de overeenkomst gedurende een aantal maanden heeft laten bijstaan door een adviseur van de Unie.

Samenvatting:

Werknemer is per 1 oktober 1985 in dienst getreden bij een…

Verder lezen
Terug naar overzicht