JIN 2009/189, Kantonrechter Zaandam 12-02-2009, , 396877/CV EXPL 08-6331

Inhoudsindicatie

Arbeidsovereenkomst mup, Loon tijdens ziekte, Rechtsvermoeden omvang arbeidsduur

Samenvatting

Essentie:

Tussen partijen staat vast dat de arbeidsovereenkomst tussen hen een ‘arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht’ is en dat deze arbeidsovereenkomst nimmer is beëindigd. Vooropgesteld wordt dat ook in geval van zodanige arbeidsovereenkomst de werkgever gehouden is (70% van) het loon te betalen als de oproepkracht ziek is. Bij cao of in de arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen dat de werkgever twee wachtdagen in acht mag nemen. Nu de arbeidsomvang niet eenduidig is overeengekomen, is…

Verder lezen
Terug naar overzicht