JIN 2009/505, Kantonrechter Heerenveen 08-04-2009, , 273750\VZ VERZ 09-56

Inhoudsindicatie

Ontbinding, Verstoorde arbeidsrelatie, Habe nichts/habe wenig, Toerekening dienstjaren A-factor

Samenvatting

Essentie:

Ontbindingsverzoek werkneemster na ingetrokken voorwaardelijk ontbindingsverzoek van werkgever. Anders dan werkneemster kennelijk meent, is met de aard van de ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW niet verenigbaar dat aan de beschikking van de kantonrechter bindende kracht toekomt in een volgende procedure. De aan het dienstverband bij werkgever voorafgaande dienstverbanden moeten in de berekening van de A-factor worden meegenomen, nu werkgever redelijkerwijze als opvolgende werkgever is te beschouwen…

Verder lezen
Terug naar overzicht