JIN 2009/507, Kantonrechter Heerlen 28-05-2009, , 331559 CV EXPL 09-2911

Inhoudsindicatie

Wijziging arbeidsvoorwaarden, Stoof/Mammoet, Redelijk voorstel

Samenvatting

Essentie:

Beoordeling wijziging van flexibele werkrooster aan de hand van Stoof/Mammoet-criterium. Sprake van ‘gewijzigde omstandigheden’, te weten de overname door werkgever en de wens tot het efficiënter inzetten van personeel. Voorstel kan als een redelijk voorstel worden aangemerkt, temeer nu werkneemster krachtens haar arbeidsovereenkomst heeft ingestemd met een flexibel werkrooster. Geen omstandigheden die meebrengen dat aanvaarding van het voorstel door werkneemster niet kan worden gevergd. Hierbij is mede van belang dat werkgever…

Verder lezen
Terug naar overzicht