JIN 2009/532, Rechtbank Haarlem 24-06-2009, , 152276/HA ZA 08-1506

Inhoudsindicatie

Personenvennootschappen, Dagvaarden maatschap

Samenvatting

Essentie:

Eiser is niet ontvankelijk in zijn vorderingen jegens gedaagden omdat de opdracht is aanvaard door de maatschap en de maatschap derhalve contractspartij is en gedagvaard moet worden. De advocaten zijn niet persoonlijk contractspartijen geweest bij de overeenkomst.

Samenvatting:

De rechtbank overweegt als volgt. Bij de beantwoording van de vraag of de algemene voorwaarden van toepassing zijn, dienen de maatstaven te worden aangelegd die in het algemeen gelden bij de totstandkoming van overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden kan aldus worden aangenomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht