JIN 2009/714, Rechtbank Haarlem 01-07-2009, , 16216/HA ZA 95-507

Inhoudsindicatie

Surseance van betaling, Toepassing Maclou-norm, Bewindvoerder

Samenvatting

Essentie:

Toepassing van de Maclou-norm op bewindvoerders. Gezien de impliciete toestemming van eiseres en het feit dat bewindvoerders een zekere mate van beleidsvrijheid hebben om hun taak naar behoren te kunnen uitoefenen en beslissingen te kunnen nemen, kan niet worden geoordeeld dat de bewindvoerders in dit geval niet hebben gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende bewindvoerder die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht.

Samenvatting:

Het toetsingskader…

Verder lezen
Terug naar overzicht