JIN 2009/720, Kantonrechter Maastricht 02-09-2009, , 343576 EJ VERZ 09-2420

Inhoudsindicatie

Verenigingsrecht, Besluitvorming, Bestuursbevoegdheid, Vernietigbaar besluit, Redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Essentie:

De besluiten van de algemene ledenvergadering van de VVE om de kosten ter zake verleende rechtsbijstand aan de bestuurders van de VVE ten laste te laten komen van de VVE en terugbetaling van de reeds betaalde proceskosten aan de betreffende bestuurders worden vernietigd op grond van art. 2:15 lid 1 onder b BW.

Samenvatting:

Verzoekster verzoekt schorsing van de besluiten van de algemene ledenvergadering van VVE van 17 juni 2009 totdat op dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht