JIN 2009/779, Kantonrechter Haarlem 14-10-2009, , 422192/CV EXPL 09-4313

Inhoudsindicatie

Deskundigenoordeel, Arbeidsongeschiktheid, Loondoorbetaling, Bijkomende omstandigheden

Samenvatting

Essentie:

Het deskundigenoordeel van het UWV kan niet zonder meer terzijde worden gesteld in een loonvorderingsprocedure, tenzij sprake is van bijkomende feiten en omstandigheden op grond waarvan kan worden geoordeeld dat aan het deskundigenoordeel geen gewicht moet worden toegekend. In casu moet aan het UWV-oordeel worden voorbijgegaan.

Samenvatting:

Werknemer is vanaf 1 december 1996 bij Jabil in dienst als store operator. Op de arbeidsovereenkomst zijn de bij Jabil geldende regels inzake ziekmelden van toepassing. Op…

Verder lezen
Terug naar overzicht