JIN 2009/780, Kantonrechter Leeuwarden 30-10-2009, , 295224\VZ VERZ 09-435

Inhoudsindicatie

Ontbinding, Reorganisatie, Herplaatsing, Intrekkingstermijn

Samenvatting

Essentie:

Omdat onzeker is of werknemer al dan niet alsnog zal worden herplaatst, is er thans geen reden voor ontbinding. De kantonrechter komt niet toe aan de vraag of de ratio van art. 7:685 lid 9 BW zich niet verzet tegen het opnemen van een intrekkingstermijn in verband met het nog lopende herplaatsingstraject.

Samenvatting:

Werknemer (59 jaar) is sinds 2 april 1973 in dienst van Friesland Bank, laatstelijk in de functie van medewerker administratie…

Verder lezen
Terug naar overzicht