JIN 2009/781, Kantonrechter Sittard-Geleen 30-07-2009, , 341105 EJ VERZ 09-1400

Inhoudsindicatie

Ontbinding, Internationale bevoegdheid, EEX-Vo, Samenhangende vorderingen

Samenvatting

Essentie:

De kantonrechter beschouwt de voorzieningenprocedure en het verzoek tot voorwaardelijke ontbinding als twee nauw samenhangende zaken die als zijnde informeel gevoegd gelijktijdige behandeling behoeven. De kantonrechter kan uit de beginselen voor de bevoegdheidsregeling in de EEX-Verordening geen andere gevolgtrekking maken dan dat hij in afwijking van het bepaalde in art. 20 lid 1 daarvan, bevoegd is tot kennisneming van het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Samenvatting:

Werknemer (woonachtig in België) …

Verder lezen
Terug naar overzicht