JIN 2010/114, Kantonrechter Haarlem 13-01-2010, , 447370/VV EXPL 09-332

Inhoudsindicatie

Rechtsvermoedens. Oproepkracht. Ziekte. Omvang

Samenvatting

Essentie:

Werknemer is als oproepkracht werkzaam op basis van een nulurencontract. Hij wordt structureel ingeroosterd voor langere tijd. Nadat werknemer is uitgevallen wegens ziekte beroept hij zich op het rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst en omvang arbeidsduur. Het beroep wordt door de kantonrechter gehonoreerd. Werkgever heeft onvoldoende gesteld om het beroep van werknemer te weerleggen.

Samenvatting:

Werknemer is op 18 januari 2008 op basis van een nulurencontract in dienst getreden van Risk. Op de arbeidsovereenkomst…

Verder lezen
Terug naar overzicht