JIN 2010/754, Kantonrechter Haarlem 13-01-2010, , 435480/CV EXPL 09-8961

Inhoudsindicatie

Loonvordering, Bereidwilligheid, Risicoverdeling, Werkverzuim, Ziekte, Second opinion

Samenvatting

Essentie:

Indien een werknemer niet kenbaar maakt aan welke ziekte hij lijdt, mag een werkgever het wegblijven van werknemer opvatten als werkverzuim. Omdat in casu werknemer elk contact met de werkgever uit de weg ging, moet de loonvordering voorts worden afgewezen wegens het ontbreken van een bereidverklaring van de werknemer de bedongen arbeid te verrichten. Het ontbreken van een deskundigenverklaring ex art. 7:629a BW staat toewijzing van een loonvordering niet in de weg…

Verder lezen
Terug naar overzicht