JIN 2010/823, Rechtbank Maastricht 02-11-2010, , 155736/FA RK 10-1574

Inhoudsindicatie

Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime, Rechterlijke goedkeuring, Art. 1:119 BW buiten toepassing

Samenvatting

Essentie:

Nu de door verzoekers uitgebrachte rechtskeuze voor het Nederlandse recht aansluitend en in een en dezelfde akte wordt gevolgd door het maken van huwelijkse voorwaarden overeenkomstig het Nederlandse recht, brengt de strekking van art. 8 Wch mee dat daarvoor geen rechterlijke goedkeuring als bedoeld in art. 1:119 BW is vereist.

Samenvatting:

Verzoekers zijn een echtpaar met de Duitse nationaliteit. Zij zijn op 19 mei 1983 in Duitsland…

Verder lezen
Terug naar overzicht