JIN 2011/263, Rechtbank Leeuwarden 16-03-2011, , 102974 / HA ZA 10-192

Inhoudsindicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid. , Kennelijk onbehoorlijk bestuur, Weerleggen bewijsvermoeden

Samenvatting

Essentie:

De vordering van de curator gebaseerd op art. 2:248 BW wordt afgewezen omdat WBB erin geslaagd is aannemelijk te maken ex art. 2:248 lid 2 BW dat andere feiten of omstandigheden dan haar onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn geweest.

Samenvatting:

Het geschil in conventie draait om de vraag of er, zoals de curator meent, sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur door WBB en, ex art. 2:…

Verder lezen
Terug naar overzicht