JIN 2011/507, Kantonrechter Leeuwarden 07-06-2011, , 335499 \ CV EXPL 10-9441

Inhoudsindicatie

Loonvordering, Wilsgebrek, Vernietiging arbeidsovereenkomst, Gesloten stelsel ontslagrecht, Schadevergoeding wegens wanprestatie

Samenvatting

Essentie:

Vernietiging arbeidsovereenkomst vanwege wilsgebrek slechts in zeer beperkte gevallen mogelijk. Gesloten stelsel van het ontslagrecht.

Samenvatting:

Tussen Multimedisch en werkneemster is met ingang van 29 maart 2010 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – voor de duur van drie maanden – gesloten ter vervulling van de functie van accountmanager. Werkneemster heeft de arbeidsovereenkomst per 31 mei 2010 beëindigd vanwege het niet, althans niet-tijdig, betalen van het loon door…

Verder lezen
Terug naar overzicht