Naar de inhoud

JIN 2011/627, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 16-06-2011, , 200.071.997/01

Inhoudsindicatie

Enquêterecht. Instellen beroep in cassatie

Samenvatting

Essentie:

De Ondernemingskamer wijst het verzoek van Fortis om te bepalen dat tegen de beschikking van 16 maart 2011 onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld, af.

Samenvatting:

Verzoeksters (verder VEB c.s.) hebben bij op 17 augustus 2010 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties aan de Ondernemingskamer verzocht:

a. te verstaan dat er bij Fortis in de periode vanaf 20 september 2007 tot en met 29 september 2008 sprake is geweest van wanbeleid…

Instantie Hof Amsterdam (Ondernemingskamer)
Datum uitspraak16-06-2011
PublicatieJIN 2011/627 (Sdu Jurisprudentie in Nederland), aflevering 23, 2011
Zaaknummer200.071.997/01
RechtsgebiedOndernemingsrecht
Rubriek Ondernemingsrecht
Rechters
  • Mr. P. Ingelse
  • Mr. Van Amsterdam
  • Mr. Makkink
  • Mr. Bunt
  • Mr. Bax
Partijen VEB NCVB, gevestigd te ’s-Gravenhage,
2. R. Philips, wonende te Cuijk,
3. W.J.C. Meine Jansen, wonende te Ravenswaaij,
4. H.J.G. De Ruijter, wonende te Maasmechelen, België,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Pluvezo BV, gevestigd te Meerlo,
Daalveste Pensioen BV, gevestigd te Valkenswaard,
7. J.A.M. Van Daal-Dielis, wonende te Valkenswaard,
8. W.J.J. Van Daal, wonende te Valkenswaard,
1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
advocaat: mr. G.T.J. Hoff en mr. J.M.K.P. Cornegoor, kantoorhoudende te Amsterdam,
tegen
Ageas NV, voorheen Fortis NV, gevestigd te Utrecht,
de stichting Stichting Investor Claims Against Fortis, gevestigd te Amsterdam,
de naamloze vennootschap
advocaten: mr. H.J. de Kluiver en mr. M.F. Poot, kantoorhoudende te Amsterdam,
Regelgeving
  • BW Boek 2 - 359