JIN 2011/746, Rechtbank Leeuwarden 17-08-2011, , 106248 / HA ZA 10-676

Inhoudsindicatie

Managementovereenkomst. Arbeidsrechtelijke versus vennootschapsrechtelijke relatie bestuurder

Samenvatting

Essentie:

Beëindiging van de managementovereenkomst met de bestuurder brengt in het onderhavige geval niet met zich dat daarmee ook de vennootschappelijke rechtsbetrekking tussen de vennootschap en de bestuurder is geëindigd.

Samenvatting:

Vaststaat dat Inventures tot haar ontslag door de algemene vergadering van aandeelhouders op 8 december 2009 (enig) statutair bestuurder was van Hi-Light. Voor het tijdens de bestuursperiode gevoerde beleid is een bestuurder – in het kader van een behoorlijke taakvervulling jegens de rechtspersoon, als bedoeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht