JIN 2012/112, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 09-02-2012, BV7331, 200.096.953/01 (met annotatie van S.F.H. Jellinghaus)

Inhoudsindicatie

Ondernemingsraad, Art. 46 WOR, Primaat van de politiek

Samenvatting

Betrekken van de ondernemingsraad bij besluitvorming verzet zich tegen beroep op art. 46 WOR (politiek primaat) bij de Ondernemingskamer. Gemeente Middelburg heeft in redelijkheid tot het besluit kunnen komen, ondanks onduidelijkheid over keuzemogelijkheid en benoemingsduur operationeel leidinggevende.

De gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen hebben de intentie om samenwerkingsverbanden aan te gaan op 34 gebieden. Een samenwerkingsverband kan worden vormgegeven in een ‘gastgemeente’-model, waarin ambtenaren van…

Verder lezen
Terug naar overzicht