JIN 2012/118, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 05-04-2012, BW0991, 200.071.997 (met annotatie van P. Haas)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Wanbeleid van Fortis NV, Vernietiging dechargebesluit

Samenvatting

De Ondernemingskamer stelt vast dat bij Fortis NV sprake is van wanbeleid. De Ondernemingskamer vernietigt het dechargebesluit gedeeltelijk.

De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat uit het onderzoeksverslag blijkt van wanbeleid van Fortis NV in de periode vanaf september 2007 tot en met september 2008 met betrekking tot de uitvoering van haar solvabiliteitsplanning in 2008, de informatieverschaffing over haar subprime-portefeuille in het emissieprospectus van 20 september 2007 en de trading update van 21 september 2007, alsmede met betrekking tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht