JIN 2012/135, Gerechtshof Amsterdam 05-04-2012, BW5310, 200.078.686 (met annotatie van A.H. van Haga)

Inhoudsindicatie

IPR, Bevoegdheid Nederlandse rechter, Overlegging ouderschapsplan

Samenvatting

Internationaal privaatrecht. Bevoegdheid Nederlandse rechter met betrekking tot echtscheidingsverzoek en met betrekking tot verzoeken inzake de hoofdverblijfplaats van en de zorgregeling betreffende het minderjarige kind van partijen. Op het echtscheidingsverzoek toepasselijk recht.

Partijen zijn in Italië gehuwd. Hun minderjarig kind is in Guatemala geboren. Totdat de vrouw omstreeks april 2009 met het kind vanuit Guatemala naar Nederland is vertrokken, woonden partijen en het kind in Guatemala. Gedurende de echtscheidingsprocedure is tot twee maal toe de teruggeleiding van…

Verder lezen
Terug naar overzicht