JIN 2012/136, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 19-04-2012, BW6585, 200.101.814/01 (met annotatie van G.C. Vergouwen)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Informatieverschaffing aan de algemene vergadering, Informatieverschaffing aan medebestuurder, Due diligence onderzoek

Samenvatting

Er zijn gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid van VOC Detachering BV. De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken, over de periode vanaf 1 januari 2007.

Vulpes heeft bij herhaling schriftelijk verzocht om toegang tot en inzicht in de financiële administratie van VOC en ook Van der Meer, de door Vulpes ingeschakelde externe accountant, heeft daartoe verschillende pogingen gedaan. Tevens moet uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht