JIN 2012/138, Rechtbank Haarlem 29-02-2012, BV9566, 125801 / HA ZA 06-871 (met annotatie van E.J. Bleeker)

Inhoudsindicatie

Concern, Concernkrediet, Aansprakelijkheid moedermaatschappij, Regres, Derogerende werking redelijkheid en billijkheid, Haviltexcriterium

Samenvatting

De dochtervennootschap is hoofdelijk aansprakelijk voor in concernverband verkregen kredietfaciliteiten.

De rechtbank komt tot de slotsom dat het ING-krediet bedoeld is geweest om de binnen het concern te verrichten activiteiten te ondersteunen. Dat Prodata Systems niet daadwerkelijk toegang heeft gehad tot het krediet is niet beslissend. Ook is niet beslissend dat Prodata Systems (zoals ook het concern) uiteindelijk geen enkel profijt heeft gehad van de investeringen in de Smartpen…

Verder lezen
Terug naar overzicht