JIN 2012/152, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 17-07-2012, BX1685, 200.107.415 (met annotatie van E. van Vliet)

Inhoudsindicatie

Medezeggenschap scholen, Deelraad, Adviesrecht, Vergoeding deskundige, Commissie van geschillen

Samenvatting

Ten onrechte niet vragen van advies door het bevoegde gezag leidt niet tot nietigheid van het besluit bij de Ondernemingskamer omdat de deelraad daarvoor de landelijke commissie voor geschillen dient te addiëren. Vergoeding van kosten voor juridisch advies dient door Ondernemingskamer te worden vastgesteld in een geval als het onderhavige, waarin het bevoegd gezag heeft nagelaten het medezeggenschapsstatuut vast te stellen. Deelraad ontvankelijk ondanks niet voldoen aan eisen art. 21 WMS.

De stichting houdt…

Verder lezen
Terug naar overzicht