JIN 2012/165, Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement Ma... 27-04-2012, , N 011/073 (met annotatie van A.M. Gerver)

Inhoudsindicatie

Proces-verbaalakte, Executoriale titel, Notarieel tuchtrecht

Samenvatting

Een notaris heeft een beslissing van e-Court vastgelegd in een proces-verbaalakte en vervolgens een grosse van die akte afgegeven. De notaris wordt verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld, omdat hij partijen niet heeft geïnformeerd over de rechtsgevolgen van de akte en niet heeft vastgesteld dat partijen met deze gang van zaken hebben ingestemd. De notaris krijgt een waarschuwing.

Klaagster sluit een contract af bij een telefonieaanbieder, maar komt haar verplichtingen niet na. Het incassobureau…

Verder lezen
Terug naar overzicht