JIN 2012/200, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 13-09-2012, BX9494, 200.110.668/01 OK (met annotatie van P. Haas)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Twijfel aan juist beleid, Onmiddellijke voorzieningen

Samenvatting

De Ondernemingskamer stelt vast dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen. De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken vanaf 2008. Bij wijze van onmiddellijke voorziening worden voor de duur van het geding de huidige bestuurders, voor zover zij bestuurder zijn, geschorst en een onafhankelijk bestuurder benoemd. Daarnaast worden alle aandelen in de vennootschap ten titel van beheer overgedragen aan een beheerder.

Naar het oordeel van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht