JIN 2012/56, Gerechtshof Amsterdam 31-01-2012, BV3811, 200.070.728/01 (met annotatie van G.T. Flapper en M.C. van Rijswijk)

Inhoudsindicatie

Verenigingsrecht, Besluitvorming, Besluit tot statutenwijziging, Besluit tot opzegging lidmaatschap

Samenvatting

Het besluit van algemene ledenvergadering tot statutenwijziging is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid tot stand gekomen.

Het besluit tot statutenwijziging dat de algemene ledenvergadering in 2004 heeft genomen, heeft niet tot statutenwijziging geleid, omdat de presentielijst en daarmee de registratie van de besluitvorming verloren was gegaan. Uiteindelijk is op 31 mei 2006 door de algemene ledenvergadering opnieuw tot dezelfde statutenwijziging besloten. Het hof wil met [appellant] aannemen dat dit laatste…

Verder lezen
Terug naar overzicht