JIN 2012/58, Gerechtshof Amsterdam 07-02-2012, BV3011, 200.099.314/01 (met annotatie van M. van den Berg)

Inhoudsindicatie

Bevoegdheden aandeelhouders, Benoeming statutaire directeuren, Goedkeuring benoemingen, Besluitvorming, Vernietigbaar besluit, Oproepingsgebreken, Cruijff/Ajax

Samenvatting

Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep. De op 16 november 2011 genomen besluiten tot benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeur en het besluit tot goedkeuring van de titulaire benoemingen ad interim van Sturkenboom en Blind zijn vernietigbaar ex art. 2:15 BW.

De grieven hebben betrekking op de vraag of het voorgenomen besluit tot benoeming van Van Gaal en Sturkenboom tot statutair directeur en…

Verder lezen
Terug naar overzicht