JIN 2012/8, Gerechtshof Amsterdam 22-11-2011, BU6802, 200.045.847/01 (met annotatie van E.J. Bleeker)

Inhoudsindicatie

DGA, Onrechtmatige daad, Tegenstrijdig belang

Samenvatting

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Geen sprake van onrechtmatig handelen of tegenstrijdig belang van de DGA die de bankrekening van de BV die op een gegeven moment op zijn naam is gesteld, als zekerheid voor zijn privéschuld heeft gebruikt.

De bankrekening van de BV is op een gegeven moment op naam van haar DGA [X] gesteld, die het saldo en nadien het saldo op rekeningen die voor de oorspronkelijke in de plaats kwamen, als zekerheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht