JIN 2012/80, Gerechtshof Amsterdam 07-02-2012, BV7330, 200.097.407 OK (met annotatie van E.J. Bleeker)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Twijfel aan juist beleid, Verwatering belangen

Samenvatting

De Ondernemingskamer oordeelt dat sprake is van gegronde reden voor twijfel aan een juist beleid van Pareto BV, beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Pareto BV.

De gespannen verhouding tussen de aandeelhouders heeft negatieve en zo mogelijk ernstig nadelige gevolgen voor – de onderneming en het functioneren van de organen van – Pareto, althans er moet ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat zodanige gevolgen intreden, en wel zodanig dat sprake is…

Verder lezen
Terug naar overzicht