JIN 2012/81, Gerechtshof Amsterdam 20-02-2012, BV7334, 200.096.209/.01 (met annotatie van P. Haas)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Besluitvorming, Bevoegdheden, Salarisverhoging bestuurder, Dividenduitkering, Meerderheidsaandeelhouder vs minderheidsaandeelhouder, Schending informatieplicht

Samenvatting

De Ondernemingskamer beveelt een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Mojo Theater BV. Bij onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding schorst de Ondernemingskamer het besluit met betrekking tot de salarisverhoging van de bestuurder.

Mojo Theater heeft gesteld dat Visser zichzelf weliswaar zonder besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders een salarisverhoging heeft toegekend, maar dat deze verhoging marktconform is en dat de Ava die…

Verder lezen
Terug naar overzicht