JIN 2012/99, Gerechtshof Amsterdam 07-02-2012, BV7329, 200.097.019/01 (met annotatie van P. Haas)

Inhoudsindicatie

Enquêterecht, Ontvankelijkheid, Bevoegdheid tot doen van een enquêteverzoek, Gegronde reden twijfel aan juist beleid, Onmiddellijke voorzieningen

Samenvatting

De Ondernemingskamer maakt een uitzondering op de hoofdregel van art. 2:346 lid 1 BW, volgens welke bepaling slechts houders van aandelen in de vennootschap waarop het onderzoek betrekking heeft bevoegd zijn tot het indienen van zodanig verzoek.

De Ondernemingskamer stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat Yeh-Chiu houder is van in ieder geval 25% van de aandelen in Chinnede en dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht