JIN 2013/113, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 26-02-2013, BZ8571, 200.093.762/01 (met annotatie van G.C. Vergouwen)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Afgeleide schade, Poot/ABP-arrest, Geen specifieke zorgvuldigheidsnorm geschonden

Samenvatting

Appellanten zijn er niet in geslaagd uit te leggen dat jegens hun als aandeelhouders van Pecuniamos een specifieke zorgvuldigheidsnorm is geschonden.

Geïntimeerden hebben het verweer gevoerd dat aan appellanten als aandeelhouders van Inteco geen eigen vordering tegen [geïntimeerde sub 2] als verkopende partij bij de koopovereenkomst tussen [geïntimeerde sub 2] en Inteco toekomt, waarbij [geïntimeerden] hebben verwezen naar het arrest van de Hoge Raad in de zaak ABP/…

Verder lezen
Terug naar overzicht