JIN 2013/132, Gerechtshof Amsterdam 04-09-2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:CA1772, 200.096.852/01, 200.097.015/01 (met annotatie van P.M. de Vries)

Inhoudsindicatie

Afwijking overeengekomen peildatum, Verdeling, Verknochtheid

Samenvatting

De peildatum voor de bepaling van de waarde van een goed is de datum waarop sprake is van de verdelingshandeling als bedoeld in artikel 3:182 BW tenzij daarvan door partijen wordt afgeweken. Als partijen daarvan bij convenant afwijken zonder dat er sprake is van verdeling in de zin van artikel 3:182 BW met betrekking tot het betreffende goed kan op grond van de billijkheid toch datum verdeling als peildatum aangehouden worden.

Partijen hebben door in het deelconvenant d.…

Verder lezen
Terug naar overzicht