JIN 2013/157, Gerechtshof Amsterdam 11-07-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:1966, 200.122.906/01 OK (met annotatie van G.C. Vergouwen)

Inhoudsindicatie

Schadeloosstelling onteigende effecten en vermogensbestanddelen, Deskundigenbericht

Samenvatting

De Ondernemingskamer zal deskundigen benoemen om de waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS REAAL NV en SNS Bank NV te onderzoeken. Partijen worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de benoeming en over de vraagstelling aan de deskundigen.

Volgens de Ondernemingskamer heeft de minister de aangeboden schadeloosstelling van € 0,= voor alle onteigende effecten en vermogensbestanddelen onvoldoende toegelicht. Het is aannemelijk dat het aanbod tot een schadeloosstelling van € 0,= geen volledige vergoeding van de door de…

Verder lezen
Terug naar overzicht