JIN 2013/160, Hof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:CA0467, 200.096.803 (met annotatie van N.J. Meuwese)

Inhoudsindicatie

Volmacht, Toerekenbare schijn van bevoegdheid, Gerechtvaardigd vertrouwen, Risico volmachtverlener

Samenvatting

Voor toerekening van schijn van volmachtverlening kan ook plaats zijn ingeval ING Bank gerechtvaardigd heeft vertrouwd op volmachtverlening door Bera Holding aan X op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van Bera Holding komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid.

Met ING Bank oordeelt het hof dat, in de zin van art. 12 van de algemene voorwaarden, de rekeningafschriften redelijkerwijs geacht moeten worden door Bera Holding te zijn ontvangen…

Verder lezen
Terug naar overzicht