JIN 2013/161, Hof Arnhem-Leeuwarden 02-07-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:4664, 200.101.740 (met annotatie van N. de Boer)

Inhoudsindicatie

Aanbesteding, Onrechtmatige daad, Vordering ex art. 843a Rv, Fishing expedition

Samenvatting

Art. 843a Rv voorziet niet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden. In de wet zijn cumulatieve vereisten gesteld die een dam moeten opwerpen tegen fishing expeditions. Verder kan het verzoek worden afgewezen indien daarvoor gewichtige redenen zijn, alsmede indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ook zonder de gevorderde gegevens een behoorlijke rechtsbedeling is gewaarborgd. Vordering wordt afgewezen.

Eiseres meent dat het Kadaster in het kader van een aanbestedingsprocedure onrechtmatig jegens…

Verder lezen
Terug naar overzicht