JIN 2013/169, HvJ EU 12-09-2013, , C-64/12 (met annotatie van E.K.W. van Kampen)

Inhoudsindicatie

Toepasselijk recht, Nauwere band, Exceptieclausule, EVO, Rome-I

Samenvatting

Ontsnappingsclausule art. 6 EVO (nauwerebandcriterium) is een eigenstandige collusieregel die naast de rangorde sub a en sub b van toepassing kan zijn. Nadruk ligt wel op sub a, tenzij belangrijke factoren een ander land aanwijzen. Relevante gezichtspunten zijn met name land waar belastingen en sociale zekerheid worden afgedragen/genoten en salaris wordt vastgesteld.

Boedeker, Duitse staatsburger, was in dienst van Schlecker, een Duitse onderneming met filialen in verschillende…

Verder lezen
Terug naar overzicht