JIN 2013/171, Gerechtshof Amsterdam 16-07-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2808, 200.113.258/01 (met annotatie van C. de Bie-Koopman)

Inhoudsindicatie

Wijziging overeengekomen alimentatie, Afwijken wettelijke maatstaven

Samenvatting

Indien partijen bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven geldt bij een wijzigingsverzoek het criterium uit art. 1:159 lid 3 BW.

In een geval waarin partijen bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven kan slechts tot een wijziging van de overeengekomen alimentatie worden overgegaan, indien de verzoeker stelt en de rechter aannemelijk oordeelt dat na het tot stand komen van de overeenkomst een wijziging van omstandigheden is ingetreden die meebrengt dat de wederpartij, in het licht van alle dan…

Verder lezen
Terug naar overzicht