JIN 2013/172, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 10-09-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2899, 200.119.947/01 OK (met annotatie van G.C. Vergouwen)

Inhoudsindicatie

Flex-BV, Statutaire geschillenregeling, Voortduren aandeelhouderschap, Waarde aandelen, Onderzoek door een deskundige, Verbod uitoefening stemrecht

Samenvatting

Het eenzijdige en escalerende optreden van een 50% aandeelhouder heeft het belang van de vennootschap zodanig geschaad, dat het voortduren van het aandeelhouderschap van deze aandeelhouder in redelijkheid niet langer kan worden geduld. De Ondernemingskamer zal een deskundige benoemen die schriftelijk bericht moet uitbrengen over de waarde van de aandelen. Het verbod stemrecht uit te oefenen op de betreffende aandelen is terecht opgelegd.

Appellant gaat er…

Verder lezen
Terug naar overzicht