JIN 2013/37, EHRM 31-07-2012, BY2792, 45835/05 (met annotatie van G. Overkleeft-Verburg)

Inhoudsindicatie

Presidentsverkiezingen, Ontvankelijkheid klacht bij het Hof, Reikwijdte begrip ‘civil rights and obligations’, Criteria ‘civil right’, Vrijheid van meningsuiting, Recht op toegang tot informatie, Beroepshalve verzoek, Erkenning van het recht op informatie in het nationale recht, ‘Information Act’, Recht op toegang tot de rechter, Rechtsweigering, Uitputting nationale rechtsmiddelen, Persvrijheid, Vitale role as ‘public watchdogs’, ‘Press coverage’ van het verkiezingsprogramma, ‘Prompt and free access’ voor journalisten

Samenvatting

Toepassingscriteria inzake art. 6 lid 1 EVRM…

Verder lezen
Terug naar overzicht