JIN 2013/41, RvS 05-12-2012, BY5105, 201112232/1/T1/A2 (met annotatie van R.J.N. Schlössels)

Inhoudsindicatie

Afwijzing verzoek nadeelcompensatie, Risico, ondergrens normaal maatschappelijk of ondernemer, Onderneming, weggebonden, Horecabedrijf, Branches, differentiatie tussen, Beoordelingsvrijheid, Égalitébeginsel

Samenvatting

De vaststelling van de omvang van het normaal maatschappelijk risico of normaal ondernemersrisico is in de eerste plaats aan het bestuursorgaan. Aan het bestuursorgaan komt beoordelingsvrijheid toe bij het vaststellen van het normaal maatschappelijk risico.

Afwijzing van vergoeding van schade als gevolg van groot onderhoud aan Rijkswegen A4, A17 en A58. Vooropgesteld wordt dat de vaststelling van de omvang van het normaal…

Verder lezen
Terug naar overzicht