JIN 2013/45, Gerechtshof Amsterdam 21-08-2012, BZ0744, 200.090.708/01 (met annotatie van K.A. Boshouwers)

Inhoudsindicatie

Samenlevingsovereenkomst, Natuurlijke verbintenis, Erfrecht

Samenvatting

Schenking ter zake des doods. Natuurlijke verbintenis. Conversie. Geldige samenlevingsovereenkomst, geldig testament?

Aan een concept samenlevingscontract en een concept testament kunnen geen rechten worden ontleend. Zeker bij ongehuwd samenlevenden kan dit ertoe leiden dat de langstlevende partner met lege handen achterblijft.

Uitspraak

Hof:

1. Het geding in hoger beroep

1.1. [X] is bij exploot van 29 juni 2011 in hoger beroep gekomen van een vonnis dat door de rechtbank Alkmaar onder zaak/…

Verder lezen
Terug naar overzicht