JIN 2013/67, Gerechtshof Arnhem 17-01-2013, BZ1977, 200.105.743 (met annotatie van N.P.J.M. Kreté-Marres)

Inhoudsindicatie

Verdeling algehele gemeenschap van goederen, Schenking onder uitsluitingsclausule, Reprisevordering, En/of-bankrekening, Oud recht

Samenvatting

Valt een schenking onder uitsluitingsclausule in de huwelijksgoederengemeenschap als de gelden op een en/of-rekening zijn gestort?

Partijen zijn gewezen echtelieden en waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. De moeder van de man heeft een zestal schenkingen gedaan van in totaal ƒ 400.000,= (€ 181.512,01). De man heeft de bewijsopdracht gekregen om aan te tonen dat een uitsluitingsclausule van…

Verder lezen
Terug naar overzicht