JIN 2013/7, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 09-10-2012, BY5613, 200.107.637/01 OK (met annotatie van E.J. Bleeker)

Inhoudsindicatie

Onjuiste dagvaarding aandeelhouders, Omzetting NV in BV

Samenvatting

Na omzetting van NV in BV vordert de rechtspersoon die bijna alle aandelen in het geplaatste kapitaal van de BV houdt van degenen die nog aandelen aan toonder in de NV houden dat zij het onbezwaarde recht op de preferente aandelen B in het kapitaal van de BV waartoe zij na de inlevering van hun toonderbewijs gerechtigd zijn, overdragen. Deze vordering wordt door de Ondernemingskamer niet-ontvankelijk verklaard, nu deze niet is ingesteld tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders in het…

Verder lezen
Terug naar overzicht